Giỏ hàng

11 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh

1. BN số 21, nam, 61 tuổi, ở Ba Đình, Hà Nội.
- Vào viện ngày 07/3/2020.
- Xét nghiệm ngày 25/3; 01/4; 03/4 đều có kết quả âm tính.
- Hiện tại: Bệnh nhân tỉnh, không ho, không tức ngực, khó thở, tim đều, diễn biến ổn định.

2. BN số 72, nữ, 25 tuổi, Quốc tịch Pháp.
- Vào viện ngày 14/3/2020.
- Xét nghiệm ngày 30/3 có kết quả dương tính yếu. Ngày 02/4 và 03/4 có kết quả âm tính.
- Hiện tại: Bệnh nhân tỉnh, không ho, không sốt, không khó thở, diễn biến ổn định.

3. BN số 84, nam, 21 tuổi ở Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.
- Vào viện ngày 19/3/2020.
- Xét nghiệm ngày 29/3: Âm tính, Ngày 01/4 có kết quả dương tính yếu. Ngày 3/4 và 5/4: Âm tính.
- Hiện tại: Bệnh nhân không sốt, diễn biến sức khỏe ổn định.

4. BN số 111, nữ, 25 tuổi ở Hải Hậu, Nam Định.
- Vào viện ngày 22/3/2020.
- Xét nghiệm: Ngày 27/3: Dương tính yếu, Ngày 30/3: Âm tính, Ngày 3/4: Âm tính.
- Hiện tại: Bệnh nhân không sốt, không ho, không khó thở, các chỉ số sinh tồn ổn định.

5. BN số 116, nam, 29 tuổi, ở Hoài Đức, Hà Nội.
- Vào viện ngày 21/3/2020.
- Xét nghiệm: Ngày 27/3: Dương tính, Ngày 30/3: Âm tính, Ngày 2/4: Âm tính.
- Hiện tại: Bệnh nhân tỉnh táo, không sốt, diễn biến ổn định.

6. BN số 136, nữ, 23 tuổi, Quốc tịch Việt Nam
- Vào viện ngày 24/3/2020.
- Xét nghiệm: Ngày 28/3: Dương tính, Ngày 31/3: Âm tính, Ngày 3/4: Âm tính.
- Hiện tại: Bệnh nhân tỉnh táo, không ho, không sốt, diễn biến ổn định.
- Hiện tại: Bệnh nhân không sốt, không ho, không khó thở, các chỉ số sinh tồn ổn định.

7. BN số 137, nam, 36 tuổi ở Yên Thành, Nghệ An.
- Vào viện ngày 23/3/2020.
- Xét nghiệm: Ngày 2/4: Âm tính, Ngày 3/4: Âm tính, Ngày 5/4: Âm tính.
- Hiện tại: Bệnh nhân tiếp xúc được, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

8. BN số 192, nữ, 23 tuổi, ở Lý Nhân, Hà Nam.
- Vào viện ngày 29/3/2020.
- Xét nghiệm: Ngày 29/3: Dương tính yếu, Ngày 01/4: Âm tính, Ngày 4/4: Âm tính.
- Hiện tại: Bệnh nhân tỉnh, không khó thở, các chỉ số sinh tồn ổn định.

9. BN số 197, nam, 41 tuổi, ở Thanh Oai, Hà Nội.
- Vào viện ngày 30/3/2020.
- Xét nghiệm ngày 30/3, ngày 02/4 và 05/4 có kết quả âm tính.
- Hiện tại: Bệnh nhân tiếp xúc tốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

10. BN số 200, nữ 61 tuổi, ở Đại Từ, Thái Nguyên.
- Vào viện ngày 29/3/2020.
- Xét nghiệm: Ngày 29/3: Âm tính, Ngày 01/4: Âm tính, Ngày 4/4: Âm tính.
- Hiện tại: Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, diễn biến ổn định.

11. BN số 222, nữ, 28 tuổi, ở Long Biên, Hà Nội.
- Vào viện ngày 23/3/2020.
- Xét nghiệm: Ngày 23/3: Dương tính, Ngày 26/3: Âm tính, Ngày 29/3: Âm tính.
- Hiện tại: Bệnh nhân tỉnh táo, không ho, không tức ngực, khó thở, diễn biến ổn định.

Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

back-top
Cảm ơn bạn đã Ứng tuyển. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất
OK